Laden...

06-45375152

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacy:

Aansprakelijkheid:

Kuddlezz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Kuddlezz. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het totaal bedrag van de desbetreffende activiteit.

Kuddlezz.nl is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen of beschadiging van kleding of vlekken in kleding, jassen of schoenen of andere materialen. Ik adviseer om bij alle workshops de kids/deelnemers oude kleding, jassen en schoenen aan te geven.

Deelname aan een workshop/kinderfeestje is geheel op eigen risico. Er kan bij kinderfeestjes gebruik gemaakt worden van licht- en geluidseffecten.

Een kinderfeestje/workshop is na bevestiging en betaling pas definitief. U gaat dan ook akkoord met de algemene voorwaarden.

Alle mail, advertenties etc. is ondervoorbehoud van typfouten/drukfouten.

Annuleren:

U kunt tot 7 dagen voor aanvang van het kinderfeestje /workshop deze kosteloos annuleren. Het is altijd mogelijk om het feestje kosteloos te verzetten, wegens ziekte van het kind bijvoorbeeld. Verzetten van het kinderfeestje gaat altijd in goed overleg met Kuddlezz. De nieuwe datum moet binnen 2 maanden na de oorspronkelijke datum plaats vinden anders is Kuddlezz genoodzaakt € 50 euro annuleringskosten in rekening te brengen. Dit in verband met de ingekochte materialen en het ingeplande personeel.

Het aantal kids is tot een dag voor aanvang van het kinderfeestje nog aan te passen.

Aanvang kinderfeestjes/workshops:

In verband met de planning van de kinderfeestjes/workshops is het belangrijk dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent. Het kinderfeestje/workshop kan niet eerder of later beginnen dan de afgesproken tijd. Bent u meer dan 15 minuten te laat, dan zijn wij genoodzaakt het kinderfeestje in te korten.

Betaling van de kinderfeestjes:

De betaling dient 10 dagen voor aanvang van het feestje/workshop op de rekening van Kuddlezz te zijn bijgeschreven. Ik werk in verband met de veiligheid liever niet met contante betalingen. U kunt bij Kuddlezz nog niet pinnen.

Betaling voor bedrijven:

Kuddlezz accepteert een aanbetaling van ongeveer 50% van het totaal bedrag van de workshop. De aanbetaling dient uiterlijk een week voorafgaande aan de workshop betaald te zijn anders heeft Kuddlezz het recht de workshop te annuleren. De factuur dient binnen 2 weken na de workshop volledig voldaan te zijn.

Annuleren.

Annuleren is tot 7 dagen voor aanvang van het kinderfeestje/workshop kosteloos.

De kosten voor annuleren van het feestje of workshop binnen 7 dagen bedragen 50,00 euro.

Kuddlezz behoudt het recht om een kinderfeestje/workshop te annuleren. Bij bijvoorbeeld ziekte of onvoorziene omstandigheden.

Aantal kinderen.

U betaalt alleen voor het aantal personen dat aan de workshop/kinderfeestje deel neemt met een minimum van 8 kids/ personen. Komt u met minder kinderen/personen dan gepland. Dan krijgt u een creditfactuur. U kunt met minder kids/deelnemers komen in overleg met Kuddlezz. U betaalt dan voor 7 kids/deelnemers.

Aantal deelnemers voor bedrijven:

Tot 48 uur voor aanvang van de workshop is het mogelijk het aantal deelnemers te wijzigen.

Optie:

Het is mogelijk om een optie te nemen voor een kinderfeestje/workshop. Een optie is 5 werkdagen geldig. Komt er binnen 5 werkdagen geen reactie, dan vervalt de optie. Voor het kinderfeestje escape room is het wegens het grote aantal boekingen geen optie gegeven om misverstanden te voorkomen. In drukke periodes (mei, juni, juli, september en oktober) is de optie 2 dagen geldig.

Privacybeleid.

Kuddlezz.nl, gevestigd aan Lieve Vrouweplein 15 5038TS Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@kuddlezz.nl Lieve Vrouweplein 15 5038TS Tilburg 0645375152

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kuddlezz.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kuddlezz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kuddlezz.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kuddlezz.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kuddlezz.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kuddlezz.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kuddlezz.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kuddlezz.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kuddlezz.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kuddlezz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Kuddlezz.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kuddlezz.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kuddlezz.nl